Najlepiej zarabia sie na treściach co najmniej kontrowersyjnych lub kiedyś nazywanych „głupotami” 🙂