Skuteczne hasło to ważne zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych do usług online.  Jak podnieść jego bezpieczeństwo? Przypomnijmy sobie z okazji Światowego Dnia Hasła.