Pismo ogólne przydaje się, jeśli nie znajdziesz swojej usługi na liście w portalu obywatel.gov.pl albo jeśli chcesz wysłać do urzędu dodatkowe dokumenty, np. będące formalnym uzupełnieniem Twojego wniosku – np. uzupełnienie wniosku o dopisanie do rejestru wyborców. Na tym przykładzie omówimy składanie pisma ogólnego.