Przepisy nie regulują procesu przetwarzania danych osobowych, gdy celem jest zwalczanie pandemii i pracodawcy nie wiedzą, czy mogą informować załogę o przypadkach zakażenia Covid-19 w zakładzie pracy – podaje Prawo.pl. Według UODO to służby sanitarne powinny wskazywać kierunki podejmowanych działań, a nie pracodawcy.