Polskie organizacje są coraz mocniej zdigitalizowane. Aż 81% priorytetyzuje cyfrową transformację wynika z 3 edycji badania Digital Transformation Index.